Samen Duurzaam  | de Mens centraal

Een gebouw maak je nooit alleen. Het proces van bouwen vraagt om constructieve samenwerking en heldere communicatie met alle betrokkenen in het bouwproces: kleurrijke gebruikers, opdrachtgevers, bouwers en beleidsmakers. Daarom bestaat AG NOVA uit echte teamspelers, voor ons is het proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Voor iedere opdracht wordt een team op maat samengesteld. Hebben we de expertise niet direct in huis, dan hebben wij een kring van professionals rondom, waar we regelmatig in teamverband mee samenwerken. Landschapsarchitecten, stedenbouwers, tekstschrijvers, kunstenaars, fotografen. Het beste gebouw maak je samen.

Werkwijze

Het team van AG NOVA bestaat uit conceptgenerators, ontwerpende architecten, bouwkundigen, BIM-modelleurs en jonge creatievelingen. Voor iedere opdracht wordt een team op maat samengesteld. Wat begint met een goed idee, een toevallige ontmoeting of een inspirerend voorbeeld, resulteert in een plan van aanpak, een strategie en een creatief, geoptimaliseerd ontwerp-concept.

Wij zijn gespecialiseerd in zorg, wonen, transformatie, herbestemmen en verduurzamen.

AG NOVA Architecten werkt plannen uit in 3D-modellen met ArchiCAD. De kans op fouten is door de driedimensionale koppeling kleiner dan bij een tweedimensionale tekenmethodiek. Als hierom gevraagd wordt kan AG NOVA Architecten vanuit de ArchiCAD-opzet BIM-modellen genereren. Hiermee wordt de uitwisseling van gegevens met andere adviseurs vereenvoudigd omdat alle relevante informatie wordt toegevoegd aan het model.

AGNOVA hecht veel waarde aan een soepel proces door met alle betrokken partijen als team samen te werken. Door open en eerlijke communicatie met de verschillende belanghebbenden verkrijgen we draagvlak en wordt onnodige vertraging voorkomen. We luisteren en spreken al schetsend en komen zo tot de kern van de opgave. Een optimaal ontwerp is afgestemd op de wensen van vandaag en biedt ruimte voor de veranderingen van morgen. De relatie met de directe omgeving is daarbij van groot belang.

Wij ontwerpen fijne gebouwen waar je je thuis-, gekend en geborgen voelt. Comfortabele gebouwen waar je prettig in kunt vertoeven en werken, ruim opgezet, met waar nodig aandacht voor specifieke wensen en logistieke processen. Bijzondere gebouwen waar je trots op bent en graag op bezoek komt. Mooie gebouwen waar je met plezier op uitkijkt en graag gebruik van maakt als omwonende. Duurzame gebouwen, die spaarzaam omgaan met schaars wordende grondstoffen. Gezonde gebouwen, waar het welbevinden van de mens centraal staat (o.a. akoestiek, kleur, luchtkwaliteit, en groen). Betaalbare gebouwen, waarbij investering in relatie wordt gebracht met de exploitatie (energie, beheer en onderhoud).

Samen Bouwen aan beter leven 

We geloven in een gezonde en milieuvriendelijke leefomgeving waar mensen gelukkig en comfortabel wonen. Door goede samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen met slimme ideeën, bieden wij betaalbare energiezuinige renovaties en bouwoplossingen. Dat betekent minder woonlasten en meer woonplezier, nu en in de toekomst. Wij zijn partner in het Kenniscentum Duurzaam (ver) bouwen. In de periode 2012-2019 hebben we ook samengewerkt in het consortium ’De Verduurzamers®’, dat zich richtte op het verantwoord verduurzamen en betaalbaar houden van bestaande woningen.

Met de kennis die wij als multidisciplinair team in huis hebben, weten wij complexe vraagstukken voor woningcorporaties optimaal te beantwoorden. We komen met innovatieve oplossingen om gestelde ambities als Nul-Op-De-Meter langdurig waar te kunnen maken. De kennis en kunde die we binnen deze samenwerkingsverbanden op doen zetten we ook in bij nieuwbouw en transformatie-opgaven.

Bewoner Centraal

Een comfortabele, betaalbare woning daar doen we het allemaal voor. Maar de weg ernaartoe is voor ons net zo belangrijk. Een renovatie is een ingrijpend proces voor bewoners: vreemde mensen over de vloer, meubels aan de kant, hinder van stof en geluid. Heldere en eerlijke communicatie met aandacht voor de individuele bewoner is cruciaal voor het welslagen van de opgave. Dit start al bij de planvorming en loopt door tot en met de uitvoering.

Betaalbaar Wonen, Duurzaam Investeren

Onze aanpak is vernieuwend. In de scenario-aanpak realiseren wij de korte termijn doelen met het beschikbare budget. Maar we laten ook ruimte voor toekomstige maatregelen, waarmee de woning energiezuinig en van duurzame energie kan worden voorzien. Dit doen wij volgens de methodiek ‘Betaalbaar Wonen, Duurzaam Investeren’. Met deze werkwijze kan een energielabel worden bereikt met hoogwaardige energetische maatregelen. Het vormt de basis, waar toekomstige aanvullende energetische maatregelen op voort kunnen bouwen. Op deze manier geen desinvesteringen.

We weten met duurzame en slimme renovatie oplossingen met minder geld meer rendement te behalen. Het benodigde investeringsbudget is lager, de onderhoudskosten volgens de MJOP zijn lager en de uiteindelijke energiebesparing voor de bewoner is hoger. Tevens voldoen alle genomen maatregelen – door de grondige uitvoering – aan de hoge eisen van een klimaatneutrale woning. Zo blijven woningen voor de woningcorporatie rendabel en voor de huurder betaalbaar.

Kennis Delen

Wij volgen de actualiteit op de voet. Nieuwe ontwikkelingen (bijv. EPV, NOM, PHPP, ZEN) en veranderingen in beleid (bijv. gepast toewijzen) maken de renovatiewereld tot een dynamisch geheel. Wij volgens onze eigen koers, leren van de praktijk en maken keuzes. Innovatieve ontwikkelingen stellen ons in staat om tot oplossingen te komen die ook op de lange termijn stand houden. 

Jeroen Osendarp
Jeroen OsendarpagNOVAarchitecten | Architect – directeur
Joris te Witt
Joris te WittArchitect – partner
Jennifer Maier
Jennifer Maier Architect