Project omschrijving

Duurzaamheid

Van dikke trui tot het klimaatakkoord van Parijs: duurzaamheid speelt zich af op alle schaalniveau’s. Dat geldt ook voor onze ontwerpen. Nieuwbouw, transformatie of renovatie: duurzaamheid is altijd aan de orde. Bij iedere transformatie of renovatie proberen we toe te werken naar de doelstellingen die voor 2050 zijn gesteld zonder tussentijdse desinvesteringen. Nieuwe gebouwen maken we flexibel en met het oog op verandering in gebruik en gebruikers.

Ecopark Delimes is een afvalsorteerstation dat volgens de principes van circulair bouwen is ontworpen en uitgevoerd. De ambitieuze visie van de gemeente Alphen aan den Rijn ligt hieraan ten grondslag. 

Het Ecopark is een leer-, leef-, werk-, en recreatiepark voor materiaalstromen en duurzame energieproductie. Niet alleen een plek om afval te brengen, maar ook één waar je materialen haalt en waar kinderen geïnformeerd worden over hergebruik en duurzaamheid. Een plek die zelf ook gemaakt is van producten die een tweede of derde leven ingaan. 

Voor zowel de gebouwen als de buitenruimte zijn hergebruikte materialen toegepast.

Schanskorven gevuld met diverse soorten puin, vormen afscheidingen maar ook nestmogelijkheden voor kleine dieren. Tweedehands hout is verduurzaamd en als nieuw bouwproduct toegepast en het toiletwater wordt gezuiverd met een helofytenfilter. De paden en wegen zijn aangelegd van hergebruikt bestratingmateriaal en dakpannen.

Samen met landschapsarchitect Tom Bullens van Vollmer en Partners hebben wij het Ecopark ontworpen als een natuurlijke plek waarbinnen het proces van het opnieuw beschikbaar maken van grondstoffen op een vanzelfsprekende wijze wordt geregeld. Een industrieel proces in een landschappelijke oase, op een historische plek.

Duurzaam Ecopark Delimes, Alphen aan den Rijn

Afval brengen, materialen halen en hierover leren. Niet alleen een plek om afval te brengen, maar ook één waar je materialen haalt en waar kinderen geïnformeerd worden over hergebruik en duurzaamheid.

Ontwerp: 2013 De Schans, Alphen aan den Rijn


Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den Rijn


Oppervlakte: 1,2 hectare (totaal)


Projecttype: Nieuwbouw


Programmatype: Onderwijs, Verduurzamen, park ontworpen als een natuurlijke plek waarbinnen het proces van het opnieuw beschikbaar maken van grondstoffen op een vanzelfsprekende wijze wordt geregeld. Een industrieel proces in een landschappelijke oase, op een historische plek.