Project omschrijving

“Aan de Van Houtenweg staat de eerste Nul op de Meter-portiekflat van Nederland”

Aan de Van Houtenweg staat de eerste Nul op de Meter-portiekflat van Nederland.  Het betreft 64 woningen in 2 verschillende wooncomplexen aan de Henrica van Erpweg en de Mr. Samuel van Houtenweg in De Bilt. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2016 en het resultaat is ook aan de buitenkant zichtbaar. Beide flatgebouwen kregen een nieuwe, frisse aanblik. 

De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg (1962) hadden een gemiddeld energielabel ‘F’. Na de renovatie kregen ze het predicaat ‘Nul op de Meter’, doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit was onder meer mogelijk door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Verder kregen de woningen een dik pak isolatie, driedubbel glas, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning en collectieve warmtepompen. 

Het project draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs door nu maximaal energie te besparen en gezond te ventileren. De opwekking van energie is op duurzame wijze ingevuld met een bodemwarmtepomp en zonne-energie voor warmte en electriciteit. Bovendien wordt met brandstofceltechniek veel efficiënter stroom opgewekt, dat het traditionele energienet bereikt. De bestaande woningen uit 1962 krijgen een verlengde levensduur van 50 jaar. Dit betekent een verlengde benutting van de bouwstructuur.

De reductie van CO2 emissie bestaat voor meer dan 60% uit besparing en direct gebruik van duurzame energie, en voor 40% uit compensatie door zonnepanelen. Het complex is bovendien voorbereid op de toepassing van synthetisch gas uit duurzame energie. Uit de monitoring van de eerste 2 jaar blijkt dat het de portiekwoningen daadwerkelijk 82% besparen op hun CO2 uitstoot.

Nul op de meter. Comfortabeler wonen en lage energielasten, dat was het doel van de innovatieve uitvraag van Woonstichting SSW


Oplevering: 2016, De Bilt


Opdrachtgever: Woningcorporatie SSW 


Consortium  De Verduurzamers | Partners  Talen Vastgoedonderhoud, Trecodome


Projecttype: Verduurzamen, renoveren, vernieuwbouw | 28 portiekwoningen naar Nul-op-de-Meter | 36 flatwoningen naar label A  (NOM-ready)


Programmatype: Wonen

Bewoners

Ons volledige pakket bewonersbegeleiding begon al tijdens de uitvraag met bewonersavonden, interviews en brainstormsessies om de gewenste verbeterpunten helder te krijgen. Daarnaast boden wij elke bewoner een persoonlijke kennismaking, een luisterend oor en tegemoetkoming aan individuele woonwensen. We creëerden bewustzijn van de impact en namen zorgen weg. Tijdens de ingrijpende verbouwing woonden de huurders gewoon in hun huis. De woonlasten zijn betaalbaar gebleven, terwijl het comfort en woongenot zijn toegenomen.

Bewonersbegeleidster Bianca kijkt zeer tevreden terug op het prettige, transparante proces met de bewoners. 

Er was 98% draagvlak en de tevredenheid over de renovatie scoorde gemiddeld een 8+. Eind 2017 verkoos Renda bewoner Jan-Paul tot één van de gelukkigste bewoners tijdens een renovatie in Nederland.

Voor en tijdens de uitvoering was er een duidelijk bewonersboek, een modelwoning en een klusjesman voor de bewoners. Er waren goede afspraken met SSW over de taakverdeling en verwachtingen. We communiceerden gezamenlijk en zaten altijd op één lijn. Hierdoor bleef de corporatie optimaal betrokken en dichtbij, óók  na de renovatie.

Na een jaar monitoring op de installaties bleek het beoogde resultaat bewezen. Ook de bewoners zijn zeer tevreden met het comfort, met als bijkomend voordeel de zeer lage energielasten. Elk jaar is er een terugkoppeling hierover.

Wij zijn heel trots op dit duurzaamheidsproject. SSW investeert in energiebesparende maatregelen die zorgen voor verlaging van de energielasten van onze huurders. Ook hebben we in dit project veel ervaring opgedaan voor volgende plannen, want duurzaamheid is en blijft komende jaren een focuspunt voor SSW.

Jessie Bekkers-Van Rooij, directeur-bestuurder van SSW