Project omschrijving

Uitbreiding van een bestaand sportcomplex 

Nieuwbouw, verbouw, verduurzaming, circulaire bouw, alles komt samen in de gewonnen selectie voor het vernieuwen van Sportboulevard De Engh in Soest.

Het bestaande complex, met daarin onder andere een sporthal en zwembad, wordt uitgebreid met een tweede sporthal en kleedkamers. Daarnaast vindt er intern ook een grondige verbouwing plaats zodat het nieuwe complex weer één mooi, modern en duurzaam geheel vormt. Door middel van een nieuwe hoge en lichte hal zijn alle functies goed te bereiken en (visueel) aan elkaar gekoppeld.

In het ontwerp is veel gebruik gemaakt van duurzame materialen en circulariteit. Onder andere het beton en het vele hout dat de tegen de gevels geplaatst wordt krijgt in Sportboulevard De Engh een tweede leven.

De start van de bouw is in maart 2021 voorzien, tot die tijd zijn we in samenspraak met onder andere de sportverenigingen en omwonenden druk bezig het ontwerp verder uit te werken. Een jaar later, voorjaar 2022, moet het complex gerealiseerd zijn.

Handschrift

De architectuur van de nieuwe entree, de bewegingsboulevard en sporthal zijn met een zelfde handschrift ontworpen. Samen met de architectuur van de nieuwe gevels en die van de identiek (in de toekomst) te renoveren bestaande gevels, vormen ze de gevraagde opmaat naar de kenmerkende, duidelijke, ruimtelijke en architectonische eenheid van de gecombineerde gebouwen van Sportcomplex De Engh. 


ontwerp: 2020


oplevering: 2022 , Soest


opdrachtgever: Gemeente Soest


in consortium met: New Horizons, van Rossum, Vollmer & Partners, Hiensch Engineering


Projecttype:  uitbreiding, vernieuwbouw, renovatie


Programmatype: sportvoorziening