Op 26 mei vierden we een klein jubileum: onze 10e bijeenkomst sinds we een jaar geleden zijn gestart! De tijd is echt gevlogen.
1. Tom Bullens van Vollmer & Partners: natuurinclusief bouwen & ontwikkelen
Duurzame stedenbouw is één van de pijlers van hun bureau, om hiermee onze leefomgeving meer toekomstbestendig te maken.
In een landschappelijk ontwerp, zitten de thema’s als natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief. Het vermijden van hittestress en de opvang van waterpieken. Telkens maak je hierbij de beste afweging tussen mensen, planten, insecten, dieren en bodem. Ondersteunt met bv. een waterbalans voor een gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn mantel- en zoomvegetatie middels onderbegroeiing, bloemenweides en wadi’s. Hiermee kun je biotopen en doelsoorten aantrekken. Een oeverbegroeiing is vaak al binnen een jaar succesvol, maar een bosrand duurt veel langer. https://www.vp.nl
Stellingen mbt discussie over biodiversiteit: 
  • is dit alleen zinnig als je een ecoloog betrekt?
  • er is een dringend uniform beleid hiervoor nodig
  • een goede kapstok voor participatie
  • de achilleshiel is het beheer
2. Gerard Greveling van Arcadis: integrale duurzaamheid en het meten ervan in projecten 
De kers op de taart, of een echte fruit taart? Hoe kun je een project op meerdere manieren duurzaam ontwikkelen? Op welke aspecten kun je meten of een gebouw duurzaam is, kunnen deze elkaar ook versterken? Aan de hand van een 6-stappenplan en de 17 UN sustainable development goals zijn er 5 hoofdthema’s ontwikkeld: 1.energie & CO2, 2.klimaat adaptatie, 3.circulariteit, 4.natuur & biodiversiteit en 5.sociale impact. Hierbinnen zijn er prestatiefactoren ontwikkeld, welke allemaal een score krijgen. Hiermee wordt middels een ambitieweb visueel inzichtelijk waar de focus ligt voor een project, evt. uitgedrukt in meerdere versies: scenario’s. Voorbeelden van prestatiefactoren zijn: energieverbruik, materialen, water, bodem, ecologie, ruimtegebruik, ruimte kwaliteit, welzijn, sociale relevantie, bereikbaarheid, investering, vestigingsklimaat. Deze overzichten vormen samen een handig dashboard. In veek business cases wordt duurzaamheid gelukkig steeds belangrijker om deze sluitend te krijgen. Hoe neem je het beheer en de toekomst alvast mee in de ontwikkeling van het ontwerp, waar ben je afhankelijk van?
Hoe vangen we de groei van de wereld op met maatregelen? Wat voor rol krijgt China straks in de schaarste aan grondstoffen? Er is nog bij veel partijen een gedragsverandering nodig, met name in de kantorensector waar nu de business case is om elke 5 jaar te verkopen. Met bv. betere gebruikershandleidingen voor installaties kan de gebruiker/bewoner beter presteren. Er zit nog veel potentie in duurzame energiebronnen als zonnethermie en geothermie. De ontwikkeling van HR warmtepompen versneld, met een mini aandeel van aardgas en gekoppeld aan slimme ventilatie. Waterstof bied mogelijkheden voor de bestaande bouw (geschikt voor hoge temperaturen). Maar het aller-aller-belangrijkste is om de vraagreductie met 2/3 te reduceren. https://www.arcadis.com/nl-nl/over-ons/duurzaamheid Neem ook eens een kijkje op: https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 .