Alweer de laatste bijeenkomst dit seizoen voor de zomervakantie. De discussie over biomassa, de kritiek van de Rekenkamer op het Programma Aardgasvrije Wijken en de problemen met de elektriciteitsnetten, zorgen voor steeds meer maatschappelijke onrust. Vergroot de Warmtewet straks de armoedeval? Onze sprekers deze middag hebben beide een prikkelende visie op het overheidsbeleid omtrent de energietransitie en de warmtewet.
1. Chiel Boonstra, eigenaar van Trecodome
Te zien is dat de overheid erg zoekende is en soms te voorzichtig met haar ambities. Ook komt steeds meer aan het licht over ‘verborgen CO2’: hoe tegenstrijdig biomassa installaties eigenlijk blijken, dat grote warmtenetten tot wel 25% kunnen verliezen onderweg. We maken ons steeds meer afhankelijk van de lobby en handelsbelangen van enkele bedrijven. Tegelijkertijd ontstaat er gelukkig wel meer collectief bewustzijn over onze “consumeer-dwang”. Een pleidooi om de gezamenlijke oplossingen meer lokaal te houden, waarbij gemeentes de Buurtenergie ‘bottom-up’ kunnen faciliteren ipv. dicteren. Veel functies kunnen collectief in de straat, buurt of wijk gedeeld worden, in zgn. “energy-communities” (zoals in Zweden). Er dient gezocht naar veel meer materiaal-efficiency, een gasvorm is bv. een beter transportmiddel/energiedrager voor warmte dan elektra. Niet teveel kilo’s aan grote installaties én een CO2 belasting op bouwmaterialen, zodat gezondere keuzes gemaakt worden. Het gouden ei voor dé oplossing in de bestaande woningvoorraad is nog in ontwikkeling.  Zolang de energie-schaarste blijft toenemen, ontstaat er meer sociale tweedeling, zgn. energie-armoede. Alleen welgestelden kunnen het zich straks nog permitteren om 10-20x meer CO2 pp. uit te stoten. http://www.trecodome.com/nl/
2. Peter Cool, technisch directeur van Intergas
Laat je je verleiden, of denk je zelf na en begrijp je wat je doet? De laatste jaren verschuift de economische macht van de olie maatschappijen naar de tech bedrijven toe. Data = macht tijdens deze toenemende digitalisering, hoeveel geef je hiervan uit handen? Hou het dichtbij, data is daarmee ook verhelderend of zelfs confronterend. Je eigen CV ketel genereert bv. veel inzicht over je gasverbruik. Je hebt hier zelf invloed op, middels je verwarming en tapwater. Per isolatie maatregel kun je bv. exact meten hoe effectief deze is: je afname van gasverbruik.
Warmtenetten werken alleen bij een hoog verbruik (constante afname), ze zijn in feite 30 jaar op afbetaling. Op dit kostencomponent van de woonlasten kan geen huurbescherming of -toeslag geboden worden! In hoogbouw blijken lokale of individuele oplossingen vaak effectiever dan grote collectieve installaties, meer verantwoordelijkheid op het verbruik per huishouden.  De eerste renovatie-successen worden nu geboekt op een hybride route naar aardgasvrij. Met als eerste stap isoleren en een HR hybride warmtepomp op het dak. Daar voorzien van een kleine thermische opslag, gebundeld per woningstrang. Deze wordt ondersteunt door de (huidige) individuele CV ketel in de woning. Vanaf ca. het jaar 2050 kan dit systeem uitgebreid en aangevuld met PV panelen, de ketel voorzien van een sterke batterij tbv. opvang van de piekvraag in tapwater. Balansventilatie biedt hierbij ook in de zomer meer comfort. Hiermee blijft straks een energievraag van slechts 40 kWh over, een hogere ambitie dan de 70 van de overheid. In de nieuwbouw moet je echt in 1x goed bouwen: no regret! Met bv. triple glas en VIP (vacuum) isolaties.  Op naar de Green Deal van 14 juli! https://www.intergas-verwarming.nl