Deze na-zomer bijeenkomst had twee zeer bevlogen sprekers. Alex Peelen van Stiebel Eltron vertelde ons over de allernieuwste innovaties in hun warmtesystemen. Behalve slimme warmtepompen, kwamen ook de mogelijkheden van ruimteverwarming middels lucht en hun zoektocht naar steeds milieuvriendelijkere koelmiddelen  aan bod. Voor renovatieprojecten hebben zij een stappenplan ontwikkeld. Hierbij kan op meerdere momenten met een kleinere investering het verwarmingssysteem steeds aangepakt worden, no regret. Ook zijn er systemen speciaal voor oudere woningen, waarbij bijvoorbeeld met een temperatuur van 75 graden een veel beter rendement behaald wordt. In de vragenronde kwamen de mogelijkheden voor een systeem van financiering of lease aan bod, is dat misschien iets voor de toekomst?

Daarna nam Mantijn van Leeuwen van adviesbureau NIBE ons mee in de expert wereld van de milieuclassificaties. De verschillende aspecten van de bouw hebben allemaal hun eigen milieu impact, meer dan de helft wordt veroorzaakt door het materiaalgebruik. Met de ontwikkelde EPD tool kunnen de LCA’s van verschillende producten gemakkelijk in kaart gebracht en vergeleken. Hiermee kunnen steeds betere keuzes voor de toepassing van minder belastende systemen en -materialen gemaakt worden. Klinkt goed, maar daarmee zijn we er nog lang niet, we verkeren eigenlijk zelfs in een precaire situatie. We hebben nog maar tot ca. 2030 voordat met het huidige beleid en afspraken onze 2 graden temperatuurstijging van de aarde al bereikt zijn. De deelnemers werden nieuwsgierig: welke keuzes moeten we dan maken, welke hebben het meeste effect? Met name eerst echt de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, deze hebben ongeveer twee keer zoveel effect als circulaire materialen. De relatieve impact van materialen neemt pas toe, als de impact van energie (bijvoorbeeld in de nieuwbouw) duidelijk daalt. In samenwerking met New Horizon is de Wearthy scan ontwikkeld, een urban mining potential scan. Hierbij wordt de MPG van een project geanalyseerd en een verbeter voorstel met meerdere alternatieven opgesteld. Keuzes in hoofddraagconstructie wegen hierbij het zwaarst, met name de vloeren, opgevolgend de keuze van gevels. Bijzonder is dat PV panelen juist niet zo goed presteren. Kunststof micro deeltjes vormen eigenlijk een groot gevaar voor het buiten milieu. Straks komt er echt een schaarste aan grondstoffen, we nemen dit nu nog teveel ‘voor granted’. Hernieuwbare grondstoffen zijn uiteindelijk het meest milieuvriendelijk, ook in de GWW.  Platform CB’23 heeft de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Kan de belasting op arbeid misschien omlaag?